Adress:
Kronhjortsgatan 8A
412 68 Göteborg
Telefon: 0706-89 25 38
Mailadress:
frida.lis.sal@gmail.com
*Individuell psykoterapi
*Krishantering
*Stödsamtal
*Psykosocial rådgivning
*Korttidsterapi, ISTDP
*Behandling vid arbetsrelaterad ohälsa

*Familjerådgivning
*Parterapi
*Familjeterapi

*Handledning
*Konsultation
*Utbildning

*Sex och samlevnad
*Föräldrarådgivning