Adress:
Kronhjortsgatan 8A
412 68 Göteborg
Telefon: 0706-89 25 38
Mailadress:
frida.lis.sal@gmail.com
Par vänder sig till mig för olika typer av frågeställningar
som rör samlevnad eller separation.

En del par söker i en akut kris och kommer några enstaka gånger, andra vill arbeta med en förståelse och förändring av sin relation vilket vanligtvis kräver fler besök.

Målet är dels att klargöra och förstå samband, medvetna såväl som omedvetna, för att undanröja hinder för en konstruktiv kommunikation, dels att komma till rätta med problemen.

Några vill ha hjälp att hantera separationen så bra som möjligt, för både de vuxna och för barnen.

Centrum för Familjerådgivning och Psykoterapi har en mycket sträng sekretess - man kan vara anonym och jag
för inga journaler.