Adress:
Kronhjortsgatan 8A
412 68 Göteborg
Telefon: 0706-89 25 38
Mailadress:
frida.lis.sal@gmail.com
Jag erbjuder psykoterapi, stödsamtal, psykosocial rådgivning och krisbearbetning.

Syftet med stödsamtal, psykosocial rådgivning och krisbearbetning är att analysera, förstå och hitta handlingsvägar och därigenom stärka självförtroendet
och framtidstron.

En del kommer till mig för kortare eller längre bearbetande psykoterapi. Då söker man en djupare förståelse av grundläggande medvetna och omedvetna mekanismer och mönster som i olika utsträckning påverkar livet.

Jag arbetar även med ISTDP, Intensive Short Term Psychotherapy, se länk www.istdpsweden.se